Informatie over gebruik van uw persoonsgegevens   -     Algemene Verordening Gegevensbescherming

LINQ bv maakt gebruik van uw persoonsgegevens: naam, e-mail, telefoonnummer  (en indien van toepassing - uw adresgegevens ) voor:  het versturen van informatie/ mailberichten en het leveren van bestelde (kunst) werken.

Bewaartermijn/ vernietiging

Indien u heeft aangegeven geen prijs te stellen op b.v. informatie zullen wij uw gegevens direct uit onze administratie verwijderen.

De Directie van LINQ bv is zich bewust van het feit dat gegevens goed beveiligd moeten zijn en vertrouwelijk moeten blijven.

Indienen van een klacht

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder van de AVG.